Web Analytics

wiha brandpreventie

wiha brandpreventie

In de Verenigde Staten zijn er elk jaar gemiddeld 326.000 branden. Deze branden resulteren in 3.400 doden, 17.500 gewonden en 11,6 miljard dollar schade aan eigendommen. Hoewel er niet één oplossing is om alle branden te voorkomen, kan het volgen van enkele eenvoudige veiligheidsrichtlijnen helpen uw risico op brand te minimaliseren. Een belangrijke stap die u kunt nemen is ervoor te zorgen dat uw huis over werkende rookmelders beschikt. Rookmelders geven een vroegtijdig signaal dat er brand kan zijn, zodat u tijd hebt om veilig te vluchten. Andere stappen die u kunt nemen zijn een vluchtplan dat u regelmatig met uw gezin oefent, ervoor zorgen dat brandbare voorwerpen veilig worden opgeborgen en een werkend brandblusapparaat op voorraad hebben

wiha brandpreventie

Link toevoegen

Link toevoegen